Home Tags Kantai Collection

Tag: Kantai Collection

28 Amazing Cosplays That Bring Kantai Collection To Life

1. Shimakaze by Miu 2. Hibiki by Tochi   3. I-19 by Neneko     4. Tatsuta by Hiko     5. Kongou by Koyuki Yukihime     6. Kaga by Okuda ao     7. Kubo Wo Kyu...